Vilans

Vilans

 

Vilans is specialist in het ontwikkelen en helpen toepassen van kennis die de langdurende zorg verbetert. We zoeken voortdurend naar kennis over wat wel en niet werkt. We vertalen die kennis naar handvatten waarmee professionals verbeteringen doorvoeren. We mobiliseren partijen om gezamenlijk nieuwe kennis beter toegankelijk te krijgen. En we nemen het voortouw bij onderwerpen waarover meer kennis nodig is in de langdurende zorg.

 

Vilans neemt plaats in de klankbordgroep en levert in-put aan het ontwikkelteam.

 

Vilans levert tevens een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van de maatwerktrajecten van de Academie.

 

Vilans voert pilots uit bij  organisaties die gaan werken met de functie Allround serviceverlener care. Zorgaanbieders kunnen gebruik maken van een ‘In voor Zorg’coach. Ervaringen met dit nieuwe type medewerker worden gecommuniceerd via ‘In voor Zorg’.

10
AWZW-vv

"Midden in het leven blijven staan"

arrow
AWZW | Partners | Vilans
Academie voor Wonen, Zorg & Welzijn | MiracleWeb 3.0