Kenmerken AWZW

 

 

Kenmerken van de veranderingen in het werk in de langdurige zorg

 

Nederland maakt een significante herinrichting van de langdurige zorg door. Deze herinrichting is niet alleen kosten gedreven maar wordt ook in belangrijke mate beïnvloed door de steeds mondiger wordende cliënt die zelf in regie wil blijven. Als gevolg hiervan moet de zorgverlening van aanbodgericht handelen transformeren naar vraaggericht inspelen op de wensen van de cliënt. Maar tegelijkertijd dient men de hiermee gepaard gaande kosten te beperken. Dit betekent een kwalitatief goed aanbod formuleren, dat vanuit professionele ondersteuning voor een belangrijk deel wordt ingevuld door de naaste omgeving. Deze transformatie heeft grote invloed op zorgorganisaties en haar medewerkers. Een andere manier van denken, resulterend in een andere vorm van dienstverlening is de uitdaging. De in het verleden opgedane kennis en ervaring is voor een belangrijk deel niet meer valide; servicegericht, resultaatverantwoordelijk en breed inzetbaar werken is het adagium. Dit vergt veel van de managers; modern leiderschap met veel aandacht voor de zelfstandige ontwikkeling van de medewerkers, maar ook van de medewerkers, het maken en nakomen van met de cliënt en zijn/haar directe omgeving gemaakte afspraken zijn het vertrekpunt.

 

Het werk wordt in diverse werksettingen uitgevoerd. In elke setting wordt van medewerkers gevraagd dat zij;

 

Servicegericht werken;

- blij zijn dat je de cliënt van dienst mag zijn

- een servicegerichte houding aan de dag leggen

- gericht zijn op mogelijkheden

- onafhankelijkheid en individualiteit aanmoedigen

- de waardigheid van de cliënt ondersteunen

 

Resultaatgericht werken;

- de ervaren kwaliteit van leven van de cliënt als maatstaf nemen

- ondernemerschap tonen in de zin van kansen benutten

- vanuit de beschikbare financiële ruimte met cliënten servicecontracten sluiten

- balans realiseren in cliëntresultaten en organisatieresultaten

- loyaliteit en trots tonen ten opzichte van de organisatie

 

Integraal werken;

- de ‘naaste medewerker ‘zijn in het dagelijks leven van de cliënt

- kleinschalig zorg bieden, geïntegreerd met wonen en welzijn

- professionele zorg en informele zorg integreren

- integreren van diverse vormen van dienstverlening rond de cliënt

- elke dag opnieuw uitvinden wat de kwaliteit van leven bevordert

 

AWZW (Academie voor wonen, zorg en welzijn) heeft vanuit onderstaande kenmerken een MBO 3 opleiding ontwikkeld, die wordt uitgevoerd door erkende opleiders.

 

AWZW biedt i.s.m. de Veghte Academie trainingen en deelmodules aan vanuit deze kenmerken onder het label “Breed inzetbare talenten”

10
AWZW-10

"Midden in het leven blijven staan"

arrow
AWZW | Over AWZW | Kenmerken AWZW
Academie voor Wonen, Zorg & Welzijn | MiracleWeb 3.0