Klankbordgroep

In de toekomst gaat het steeds meer om het snel en gemakkelijk aanreiken van kennis, vaardigheden en oefenen van competenties gericht op specifieke thema’s en/of doelgroepen. Organisaties ontwikkelen op hun digitale leerplatform leerlijnen om de competenties van medewerkers duurzaam te ontwikkelen.  AWZW stelt haar educatieve materialen graag beschikbaar aan organisaties tegen betaling van de auteursrechten. 


Voor de ontwikkeling van nieuwe educatieve materialen wordt een klankbordgroep samengesteld vanuit diverse geledingen. Meestal nemen HRM-, Opleidings-, P&O functionarissen plaats in de klankbordgroep. Een onderwijskundig bureau ontwikkeld de educatieve materialen in nauwe afstemming met de leden van de klankbordgroep.

10
AWZW-vv

"Midden in het leven blijven staan"

arrow
AWZW | Over AWZW | Klankbordgroep
Academie voor Wonen, Zorg & Welzijn | MiracleWeb 3.0